Vážení přátelé průkopnictví v letectví.

Tímto úvodním slovem zde otevírám se svými spolupracovníky naše www stránky se zvláštním zaměřením k budoucím plánům a projektům Letecké asociace vrcholového sportu se sídlem v Brně, Česká republika, s působností v Austrálii. Dlouhodobá myšlenka a touha člověka létat pomocí slunce a větru jako bájní letci Ikaros a Daidalos do velkých výšek a dálek se již v přípravách stává skutečností. Nikoliv jen pro nějaké zanedbatelné nebo bezvýznamné pokusy. Realizační plány usilují o výzkumné bezmotorové výškové lety ve stratosféře, o dálkové rekordní lety mezi kontinenty a o prestižní úkol - budoucí bezmotorový oblet Země mezinárodní ženkou posádkou, jako jeden z nejnáročnějších cílů všeobecného letectví. Vše je koncepčně připraveno. Co potřebujeme je velké pochopení k financování těchto výzkumných a rekordních výkonů s prvenstvími, která budou svým významem následovat velké osobnosti jakými v letectví jsou Leonardo da Vinci, Otto Lilienthal, bratři Orwile a Wilbur Wright, Luis Bleriot, Charles Lindbergh, Chuck Yager, Neil Armstrong a ostatní.

Je pochopitelně snadné vést diskuse o dosud neprobádaných jevech v přilehlé vrstvě zemské atmosféry, které zůstávají pozadu za prudkým rozvojem letecké dopravy. Je ale obtížnější, a o to smysluplnější podpořit tento výzkum a průkopnické cíle, které lidstvo nikdy nenechají v klidu, pokud je neuskuteční. Všechno pokrokové je snadné jen pro ty, kdo jsou ochotni vstoupit do historie průkopnictví a nestát stranou velkých činů. Naše www stránky, doprovázené hezkými foto snímky nebo nákresy s informacemi o našich aktivitách budou dávat obraz veřejnosti o všech firmách, organizacích a lidech dobré vůle, kteří podpoří naše technické plány. Našim cílem je připravit tento projekt jako záměr všeho lidstva naší planety s nejlepšími odborníky a sponzory ve společném výzkumném týmu. Vyzýváme proto ke sjednocení této velké mezinárodní spolupráce. Sportovní úspěchy Hany Zejdové s mnoha světovými prvenstvími jsou dostatečnou zárukou k této již osvědčené mezinárodní spolupráci. Nechceme Vás zklamat. Naopak chceme být s Vámi v tomto odvěkém snu lidstva ti první, kdo dokáží podat největší výkon bez jakékoliv motorické síly, jaký byl dosud člověkem vytvořen. Naše nová knížka „Lilienthalova medaile poprvé do Čech“ a DVD film „Per Aspera ad Astra“ (distributor uveden níže), pojednávající o bezpříkladné mezinárodní spolupráci se světovými úspěchy a našich budoucích plánech vás snáze přesvědčí o správnosti s námi spolupracovat a stát se platnými členy tohoto produktivního a významného mezinárodního týmu.

Přejeme vám, vážení přátelé, společně s námi úspěch v přípravách a realizaci historického projektu Icada. Aby schopnosti člověka byly posunuty opět o další krok dopředu a lidstvo prokázalo další revoluční pronikání do neznáma.

Vladislav Zejda

Autor projektu Icada:

Vladislav Zejda

úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod