Vážení přátelé průkopnictví v letectví.

Tímto úvodním slovem zde otevírám se svými spolupracovníky naše www stránky se zvláštním zaměřením k budoucím plánům a projektům Letecké asociace vrcholového sportu se sídlem v Brně, Česká republika, s působností v Austrálii. Dlouhodobá myšlenka a touha člověka létat pomocí slunce a větru jako bájní letci Ikaros a Daidalos do velkých výšek a dálek se již v přípravách stává skutečností. Nikoliv jen pro nějaké zanedbatelné nebo bezvýznamné pokusy. Realizační plány usilují o výzkumné bezmotorové výškové lety ve stratosféře, o dálkové rekordní lety mezi kontinenty a o prestižní úkol - budoucí bezmotorový oblet Země mezinárodní ženkou posádkou, jako jeden z nejnáročnějších cílů všeobecného letectví. Vše je koncepčně připraveno. Co potřebujeme je velké pochopení k financování těchto výzkumných a rekordních výkonů s prvenstvími, která budou svým významem následovat velké osobnosti jakými v letectví jsou Leonardo da Vinci, Otto Lilienthal, bratři Orwile a Wilbur Wright, Luis Bleriot, Charles Lindbergh, Chuck Yager, Neil Armstrong a ostatní.

Je pochopitelně snadné vést diskuse o dosud neprobádaných jevech v přilehlé vrstvě zemské atmosféry, které zůstávají pozadu za prudkým rozvojem letecké dopravy. Je ale obtížnější, a o to smysluplnější podpořit tento výzkum a průkopnické cíle, které lidstvo nikdy nenechají v klidu, pokud je neuskuteční. Všechno pokrokové je snadné jen pro ty, kdo jsou ochotni vstoupit do historie průkopnictví a nestát stranou velkých činů. Naše www stránky, doprovázené hezkými foto snímky nebo nákresy s informacemi o našich aktivitách budou dávat obraz veřejnosti o všech firmách, organizacích a lidech dobré vůle, kteří podpoří naše technické plány. Našim cílem je připravit tento projekt jako záměr všeho lidstva naší planety s nejlepšími odborníky a sponzory ve společném výzkumném týmu. Vyzýváme proto ke sjednocení této velké mezinárodní spolupráce. Sportovní úspěchy Hany Zejdové s mnoha světovými prvenstvími jsou dostatečnou zárukou k této již osvědčené mezinárodní spolupráci. Nechceme Vás zklamat. Naopak chceme být s Vámi v tomto odvěkém snu lidstva ti první, kdo dokáží podat největší výkon bez jakékoliv motorické síly, jaký byl dosud člověkem vytvořen. Naše nová knížka „Lilienthalova medaile poprvé do Čech“ a DVD film „Per Aspera ad Astra“ (distributor uveden níže), pojednávající o bezpříkladné mezinárodní spolupráci se světovými úspěchy a našich budoucích plánech vás snáze přesvědčí o správnosti s námi spolupracovat a stát se platnými členy tohoto produktivního a významného mezinárodního týmu.

Přejeme vám, vážení přátelé, společně s námi úspěch v přípravách a realizaci historického projektu Icada. Aby schopnosti člověka byly posunuty opět o další krok dopředu a lidstvo prokázalo další revoluční pronikání do neznáma.

Vladislav Zejda

Autor projektu Icada:

Vladislav Zejda

úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod úvod

Z dopisu prezidentu republiky panu Miloši Zemanovi k materiálu s žádostí o rehabilitaci Hany Zejdové k vysvětlení, proč v České republice neuznávaná držitelka Lilienthalovy medaile v letectví, která má vyšší hodnotu než zlatá Olympijská medaile, je trestaná a odsouzená k vyhladovění.

Při udělování záštity ke slavné činnosti Hany Zejdové v projektu ICADA v roce 2000 jste prohlásil - a proč by to neplatilo i dnes postřehem a právem, že u nás ojedinělá a historicky významná Lilienthalova medaile od FAI, nejvyšší mezinárodní ocenění pro bezmotorové letce, kteří jsou tvůrčím základem letectví od jeho začátku dodnes, udělované nejvýše jednou ročně jedinému nejzasloužilejšímu pilotu na světě, je u nás jen jedna v rukou Hany Zejdové - kdežto Olympijských zlatých medailí jsou již i u nás stovky.

V tom je bez snižování hodnoty zlaté Olympijské medaile bezesporu velký rozdíl a proto degradace a zničení mimořádné Češky s vymazáním z historie letectví za výkon století, jakého nedosáhli muži a nedůstojné odstranění ze sportu a z života královny leteckých sportů Hany Zejdové mafiány vlastního národa zasluhuje odsouzení a nápravu v jejím postavení především od Vás pane prezidente.

PDF ke stažení